Ján Čarnogurský a Jiří Šedivý nadnesli problém, o němž se dosud vedou spory: slibili počátkem 90. let lídři NATO, že se tato aliance nebude rozšiřovat na východ?

Gorbačov na tuto otázku jasně odpověděl v interview pro Ruské noviny v říjnu 2014, když řekl:

Otázka o „rozšíření NATO“ se v ty roky neprojednávala a vubec nevznikla. Říkám to s plnou odpovědností. Ani jedna z východoevropských zemí ji nepoložila, tehdy, a ani v roce 1991, kdy přestala existovat Varšavská smlouva. Nekladli ji ani západní vedoucí představitelé.

Projednávala se jiná otázka, kterou jsme položili my; aby po sjednocení Německa nedošlo k podpoře vojenské struktury NATO a nasazení dalších ozbrojených sil aliance na území tehdejší NDR.

Interview Gorbačova v Rossijskoj gazetě 16. 10. 2014 citát v ruštině:

Вопрос о „расширении НАТО“ в те годы вообще не обсуждался и не возникал. Говорю это со всей ответственностью. Ни одна восточноевропейская страна его не поднимала, в том числе и после прекращения существования Варшавского договора в 1991 году. Не поднимали его и западные руководители.

Обсуждался другой вопрос, который поставили мы: о том, чтобы после объединения Германии не произошло продвижения военных структур НАТО и развертывания дополнительных вооруженных сил альянса на территории тогдашней ГДР.